<em id="g9ji9"></em>

    一號窗口:接水報裝、戶表改造                 3913802

    二號窗口:勘察設計、管線測漏                 3913803

    三號窗口:工程施工                           3913864

    四號窗口:供水業務辦理、開通消戶、移該校表   3913801

    六至九號窗口:居民收費                       3913808  

    十一號窗口:智能表交費                       3913807

    十二號窗口:單位交費                         3913807

    十三號窗口:查詢表號、抄表咨詢               3913806

    A片在线观看

       <em id="g9ji9"></em>